Swecrom AB - Kromning till industrin

Förkromning av vals.jpg

Hårdförkromning ger en yta med unika egenskaper. Den står emot korrosion, nötning och värme på ett hållbart sätt.
Swecrom hårdförkromar både vid nytillverkning och renovering. Renovering av en maskindel kan i vissa fall vara mera kostnadseffektivt än en nyinvestering.

För att justera beläggningens tjocklek och kvalitet laborerar vi med strömstyrka, tid, badets temperatur och sammansättningen av kemikalier.

En process i flera steg
Beläggningen av krom på ett grundmaterial är en process i flera steg. Den slitna delen slipas eller svarvas ren. Därefter sänks den ned i det elektrolytiska badet och får den i förväg fastställda beläggningen. Slutligen slipas den till rätt mått och ytfinhet.
Den hårdförkromade detaljen har ungefär korunds hårdhet.